TRONDHEIM ENESTE SØKER TIL VM I NORDISKE GRENER.

by admin

Trondheim eneste søker til VM i nordiske grener i 2025. Den 1. mai var fristen for å melde seg som søker til VM på ski. Da FIS (Det Internasjonale Skiforbundet)  offentliggjorde søkerlisten over de som ønsket å stå som arrangør, var det ikke overraskende Trondheim som stod som eneste søker. Årsaken er trolig at en del potensielle søkere så det for krevende å søke, når Trondheim nå søkte for tredje gang. Tidligere har de søkt om å arrangere både i 2021 og 2023, uten å lykkes. Mange mente derfor at nå stod Norge med Trondheim for tur. Dette innebærer at det også vil bli arrangert et prøve-VM i Trondheim i 2024. Formelt blir ikke Trondheim tildelt mesterskapet før begynnelsen av juni i 2020, under kongressen til FIS. Før den tid, skal søknaden kvalitetssikres av FIS. Trondheim kommune står foran en omfattende oppgradering av hele anlegget i Granåsen, hvor arrangementet skal avholdes. Svært lite har vært gjort siden de sist Trondheim stod som arrangør i 1997. Både langrenn og hoppanlegg må oppgraderes. Det mest kontroversielle så langt har vært kostnaden som har vært budsjettert i hoppanlegget. Av ca. En milliard kroner, er det beregnet at omtrent halvparten vil gå med til hoppanlegget