Studietur til Arctic Race of Norway og Arctic Triple.

by admin

Innovasjon Norge arrangerte studietur til Lofoten i dagene 15 – 18 august for idretten, reiselivsnæringen og fylkeskommuner. Målet med studieturen var å komme bak kulissene på Arctic Race of Norway og Arctic Triple. Hvordan skaper vi merverdi i lokalsamfunnet, regionalt og nasjonalt med slike store arrangement. Hva kan lære av hverandre, og hvordan kan man påvirke muligheter for å skape større verdier. Deltakerne jobber til daglig med idrettsarrangement i forskjellige faser. Slike møteplasser bidrar til å spre større kunnskap i alle ledd i forbindelse med store idrettsarrangement. Idretten, næringsliv og det offentlige har stor nytte av kunnskapsdelingen, som bidrar til ytterligere å profesjonalisere Norge som arena for store idrettsarrangement.