STOCKHOLM, MILANO OG CALGARY KVALIFISERT AV IOC SOM KANDITATER TIL OL 2026

by admin

Tirsdag i denne uke avholdt IOC sitt møte i Buenos Aires for å velge kandidater til vinter- OL i 2026. Calgary, Stockholm og Milano ble kvalifisert som kandidater. Italias søknad er med stedene Milano og Cortina d’Ampezzo. Stockholm har i sitt konsept med seg både Åre, Falun og Sigulda. Sigulda ligger i Latvia, hvor Sveriges Olympiske Komité planlegger å legge øvelsene rodel, skeleton og bob. Dette er anlegg som allerede finnes i Latvia. Tiden er knapp for den svenske søknaden for å sikre en statsgaranti som tilfredsstiller IOC. 11 januar har IOC satt som krav til at søkerbyene må legge frem sine endelige søknader. Da er det ventet at IOC krever at statsgarantiene fra de enkelte søkerne ligger på bordet. Pr dato mangler Sverige en regjering som kan behandle en slik garanti. Spørsmålet blir om tiden fram til 11. januar blir for kort. Opprinnelig var planen at IOC skulle gjøre sitt endelige valg med å utpeke arrangør av vinter-OL 2026 i Milano i september 2019. Dette møtet er nå flyttet til Lausanne i juni neste år. Årsaken til flyttingen fra Milano til Lausanne er at Milano nå er en av kandidatene, og IOC ønsker derfor ikke å legge en slik beslutning til en av søkerbyene. Dette blir en svært hektisk og kort prosess for alle søkerne, da det bare er åtte måneder til endelig beslutning.

Opprinnelig var også Erzurum i Tyrkia også en av søkerne. De nådde ikke frem, og ble vraket som en mulig kandidat. IOC peker i sin rapport på flere svakheter for den tyrkiske universitetsbyen, som manglede erfaring i å arrangere internasjonale store mesterskap, samt en manglende infrastruktur som det kan være utfordrende å forbedre frem til 2026. Opprinnelig var 7 byer i gang med å forberede en søknad. Byene Graz i Østerrike, Sion i Sveits og Sapporo i Japan valgte å kaste kortene underveis.