Statstøtte til internasjonale idrettsarrangement i Norge

by admin

Forslag i statsbudsjettet for 2020 om tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge.

For 2020 foreslås følgende fordeling av bevilgningen på posten:

  • 10 mill. kroner til internasjonale sykkelritt i Norge
  • 15 mill. kroner til X Games
  • 1 mill. kroner til arrangementet Raw Air for kvinner.
  • 15 millioner til Arctic Race of Norway.

Bevilgningen til tilskuddsordningen for internasjonale sykkelritt i Norge skal tildeles sykkelritt som kan ha deltakende lag på UCI Women’s World Tour og UCI World Tour-nivå. For å bidra til å utvikle kvinnesykling, vil internasjonale sykkelritt for kvinner i Norge bli prioritert.

Tilskuddet til arrangementet Raw Air for kvinner skal bidra til utvikling av skihopparrangement for kvinner.

De statlige tilskuddene skal utgjøre et bidrag til gjennomføringen av arrangementene. Det innebærer ikke at staten påtar seg noen økonomiske forpliktelser ut over tilskuddet, eller har et ansvar for arrangementets totalbudsjett.

For å motta statlig tilskudd til idrettsarrangementer er det en forutsetning at arrangementet er fullfinansiert. Det forutsettes også et godt antidopingarbeid og en antidopingavtale godkjent av Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO). En slik avtale innebærer at tilskuddsmottaker enten er bundet av regelverket til World Anti-Doping Agency (WADA) eller har et antidopingprogram som er i overensstemmelse med dette regelverket.