Sosiale ringvirkninger – Arctic Race of Norway

by admin

Det er ofte snakk om ringvirkninger og eventuell arv etter store arrangement. Da er det som regel økonomisk ringvirkninger man som regel setter fokus på. Arctic Race of Norway og Bufetat kan i tillegg vise til sosiale ringvirkninger med et innovativt samarbeid.

Samarbeidet med Arctic Race of Norway og Bufetat, region nord for å synliggjøre behovet for fosterhjem gir stor effekt. Bufetat, region nord har et gjennomsnitt på 7,4 henvendelser pr. uke om å bli fosterhjem. Under ARN arrangementet i uke 32 og den påfølgende uken hadde Region nord totalt 37 henvendelser. For Nord-Norge økte antall henvendelser med 153 %. Dersom tallet brytes ned på de avdelingene og i de kommunene hvor rittet gikk av stabelen, blir utfallet ennå bedre; for avdelingen i Sortland var økningen på 400 %, og for avdelingen i Bodø 212,5 %.- Dette viser at innsatsen som svært mange bidrar med, blant annet ved å bruke lilla t-skjorter under Arctic Race of Norway gir effekt, forteller regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat, region nordBufetat har vært samfunnspartner med Arctic Race of Norway siden 2015, og sykkelløpet er med på å synliggjøre behovet for fosterhjem i Nord-Norge og hedre fosterfamilier.- Årlig må vi rekruttere rundt 150 nye fosterhjem for å hjelpe de barna som ikke kan bo sammen med sine foreldre.

Behovet for fosterhjem er størst for tenåringer. Vi vet at vurderingstiden om å bli fosterhjem kan variere fra måneder til flere år. De fleste venter lenge før de tar kontakt. ARN har tydeligvis blitt en åpen og trygg arena for å kontakte oss. Samarbeidet med Arctic Race of Norway er også med på å bryte ned fordommer rundt temaet fosterhjem og barnevern, og bidrar til større åpenhet. Det kan være med på å gjøre hverdagen lettere for barnevernsbarn, sier Bergstrøm.Daglig leder Knut-Eirik Dybdal er glad for at Arctic Race of Norway bidrar til å øke interessen rundt fosterhjem. – Vi har fra starten hatt som ambisjon at Arctic Race of Norway skal være mer enn et sykkelritt. Det er derfor godt å se Bufetat klarer å bruke arrangementet til å rekruttere fosterhjem for de barna som trenger det, og vi ser frem til et godt samarbeid om dette viktige samfunnsoppdraget i årene som kommer, sier Dybdal. 

Fakta:Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine. Ni av ti barn og unge som plasseres utenfor hjemmet, flytter til et fosterhjem. Det bor rundt 1250 barn i fosterhjem i Nord-Norge, og årlig må det rekrutteres rundt 150 nye fosterhjem. Det er nå om lag 30 barn som venter på et fosterhjem i Nord-Norge.