Om SportEventNorway

Sportsarrangement er destinasjonsutvikling. For arrangørene handler det om å levere gode arrangement, og ikke minst utvikle eksisterende arrangement. For destinasjonene handler det om bolyst og å få mest mulig besøkende til stedet. Svært ofte er det ingen eller lite samarbeid mellom destinasjon og arrangør. Derfor klarer man ofte ikke å ta ut potensialet både hva gjelder antall deltakere og totalopplevelse. SportEventNorway skal bidra med informasjon om arrangement og hvilke synergier og ringvirkninger det er mulig å samarbeide om.

Ansvarlig for nettstedet er Per Lund.
I tillegg til drift av nettstedet, holder jeg foredrag om strategi og handlingsplaner, arrangementsutvikling, søkeprosesser, synergier og ringvirkninger.

Kontakt: Per Lund   mailadresse: per@sporteventnorway.com