BLIR DET VINTER-OL I EUROPA I 2026 ELLER 2030?

by admin

Fristen for å melde seg som søker til vinter-OL 2026 utløp den 31.mars i år. Men allerede nå har to av de byene som meldte sin interesse hoppet av. Graz i Østerrike og Sion i Sveits har kastet kortene. Ved fristen utløp, var det det så mange som syv byer som hadde meldt sin interesse. I tillegg til de som nå har trukket seg er byene Calgary i Canada, Erzurum, Sapporo i Japan, Stockholm i Sverige og Italia søkere. Italia har fortsatt ikke bestemt hvilke byer som skal stå som søker. Milano, Torino eller Cortina d’Ampezzo er alternativene de vurderer. Enten en av disse eller alle tre sammen. Italias olympiske komité(CONI) vil bestemme dette i august eller september. Det er fortsatt skepsis til IOC og deres krav som gjør at søkere trekker seg. Etter at flere søkere trakk seg fra prosessene om å arrangere OL i 2022 og 2024, fremla IOC «Agenda 2020» som skulle gjøre søknadsprosedyren enklere, samt at det skulle lettes på en del av kravene. Det kan virke som om dette ikke har vært nok for en del av de potensielle søkerne. Det er fryktet at flere kan trekke seg før den endelige tildelingen skjer i september 2019. Stockholm fremstår som en klar favoritt blant søkerne så langt, da IOC ivrer etter å få et vinter-OL i Europa. Imidlertid ser IOC en utfordring i at Stockholm ønsker å legge bob og aking til Sigulda i Latvia. Svenske politikere har fortsatt ikke gitt sin støtte til søknaden, eller gitt noen løfter om statsstøtte. Sverige har valg i september, og utfallet av dette kan slå begge veier. Sapporo er usikker om de skal opprettholde sin søknad, eller vente med endelig søknad til vinter-OL 2030. I så fall vil de bli en konkurrent til en eventuell søknad fra Norge. Lillehammer er midt i sitt arbeid med å utrede en eventuell OL-søknad. I april bevilget kommunestyret i Lillehammer NOK 1.500.000 for å utrede en mulig søknad. Dette arbeidet skal være ferdig i november, med presentasjon i formannskapet den 4. desember. I Oktober i år, vil IOC executive board offentliggjøre hvilke søkere til vinter-OL 2026 som er godkjent som kandidater til den siste del av søknadsfasen.