38 MILLIONER I TILSKUDD TIL INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENT I NORGE.

by admin

Statsbudsjettet for 2019 lover 38 millioner i tilskudd til internasjonale idrettsarrangement i Norge. Arctic Race får 15 millioner i tilskudd, slik som tidligere. Dette er nå flyttet fra Nærings- og Fiskeridepartementet til en post i Kulturdepartementet for å samle alle tilskudd til arrangement i en og samme post. Det understrekes imidlertid at tilskuddet til Arctic Race er næringspolitisk begrunnet. X-Games har også tidligere mottatt statsstøtte, og for 2019 er de tilgodesett med 15 millioner. 5 millioner skal gis i tilskudd til andre internasjonale sykkelritt i Norge. For å bidra til utvikling av kvinnesykling, foreslås det at inntil 3 millioner øremerkes  til internasjonale sykkelritt for kvinner i Norge. Neste år arrangeres VM i orientering i august i Østfold. I statsbudsjettet foreslås et tilskudd på kr. 2 millioner. Norge står som arrangør av hoppturneringen RAW AIR. I kommende vinter er det også inkludert kvinnehopp som er foreslått med et tilskudd på kr. 1 million, som er øremerket til kvinnearrangementet. Statsbudsjettet vil bli vedtatt før jul